تین پرپ

دستگاه تمام اتوماتیک تهیه ی لام تین پرپ (ThinPrep) روشی استاندارد برای تهیه ی اسلایدهای سلولی یکنواخت جهت بررسی های سیتولوژی پاپ اسمیر، FNA (تیروئید ، پستان، غدد لنفاوی و...) مایعات و مخاط بدن را فراهم می آورد.

ThinPrep Pap Test :

اولین تست پاپ اسمیر مایع (liquid-based) که موفق به اخذ گواهی FDA برای تشخیص HPV ، کلامیدیا ، گونوره آ و تریکومونازیس بر روی یک ویال شد.

کمپانی HOLOGIC در سال 1996 با هدف بهبود غربالگری، روش استاندارد  ThinPrep را که شامل بهبود کیفیت نمونه گیری، بهبود کیفیت اسلاید، تکرار پذیری و امکان بررسی همزمان چندین عامل بیماری است برای تشخیص زود هنگام سرطان سرویکس معرفی کرد.

ویال های ThinPrep دارای تاییدیه FDA برای انجام هر دو آزمایش PAP Test و HPV بر روی یک ویال نمونه گیری هستند.

در واقع تنها با یکبار نمونه گیری و استفاده از یک ویال تین پرپ میتوان انواع آزمایشات مولکولی مانند HPV, CT/GC, TV,M.gen را انجام داد.

در روش ThinPrep صد در صد سلولهای جمع آوری شده از سرویکس به ویال های مخصوص ThinPrep منتقل و نگهداری می شوند. در حالیکه در روش پاپ اسمیر کلاسیک اکثر سلول ها به همراه ابزار نمونه گیری دور ریخته می شود .

روند آماده سازی اسلاید تین پرپ:

ویالPreservcyte Solution  داخل دستگاه Processor قرار می گیرد. در این دستگاه بسیار پیشرفته، با استفاده از اصول مکانیکی پنوماتیکی و فلوئیدی طی سه مرحله، اسلاید نهایی آماده می شود.

 1. Dispersion : با چرخش فیلتر ویژه (Transcy Filter) درون ویال جریان هایی ایجاد می شود که باعث جداسازی آرام خون، موکوس و سایر مواید زاید از نمونه و مخلوط شدن نمونه سلولی می شود.

این جریانات باعث آسیب رسیدن به ماهیت سلول ها نمی شود.

 1. Cell Collection : یک سیستم فلوئید/پنوماتیک کنترل شده با میکروپروسسور، جمع آوری و انتقال سلول ها را روی سطح خارجی فیلتر یکبار مصرف، مانیتور می کند تا حجم سلول ها خیلی متراکم یا خیلی پراکنده نباشد.
 2. Cell Transfer : در این مرحله فیلتر به سمت اسلاید چرخیده و به آرامی به آن پرس می شود. فشار مثبت هوا و گرایش سلول ها باعث چسبیدن آنها به اسلاید میکروسکوپی و توزیع منظم آنها روی ناحیه دایره شکل به قطر 20 میلی متر می شود. سپس اسلاید به طور خودکار درون یک محلول فیکساتور ذخیره می شود.

 

 لام های تهیه شده به روش ThinPrep از کیفیت بسیار بالاتری برخوردارند زیرا :

 • در طی مراحل آماده سازی، خون، موکوس و سایر مواد زاید از سلولها جدا می شوند.
 • به علت استفاده از ویال های حاوی نگهدارنده و عدم نیاز به سانتریفیوژ (استفاده از فیلترهای مخصوص)، مورفولوژی سلول ها حفظ می گردد.
 • به علت فرآیند آماده سازی اتوماتیک نمونه ها، اسلاید های واضح با توزیع یکنواخت سلولی و رنگ آمیزی با زمینه ی روشن و شفاف حاصل می شود.

روش کلاسیک پاپ اسمیر، به علت خطاهای رایج طی جمع آوری نمونه و مراحل تهیه اسلاید، با درصد بالایی از موارد منفی کاذب  (False Negative)همراه است در حالی که در روش ThinPrep این خطاها حذف می گردند.

سیستم ThinPrep حساسیت و اختصاصیت بسیار بالاتری نسبت به روش دستی پاپ اسمیر دارد.

نتایج آزمایشات بالینی افزایش معنا داری در میزان حساسیت ASCUS و اختصاصیتHSIL  و LSIL نشان می دهد .

انجمن آسیب شناسی آمریکا (CAP) از افزایش تشخیص موارد HSIL و LSIL در آزمایشگاه هایی که ازTest ThinPrep Pap استفاده کرده اند خبر داد.


FNA (Fine needle Aspiration)

 • پستان
 • تیروئید
 • غدد لنفاوی
 • ریه
 • کبد

 

Body fluids

 • ادرار
 • مایع اسیت
 • پریکارد
 • مایع پلورال
 • مایع مغزی نخاعی

 

Mucoid samples

 • خلط

 

تست های تشخیصی سیتولوژیک از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردارند. اما تهیه، بررسی و تشخیص لام های سیتولوژیک به علت ماهیت ذاتی آنها (حضور خون، بقایای سلولی و ...) همواره وقت گیر و مشکل ساز بوده است.

Test Thin-Prep Non-Gyn روش استانداردی برای تهیه اسلایدهای مناسب از انواع نمونه های سیتولوژیک ارائه می دهد: حفظ مورفولوژی سلول، حذف آرتیفکت ها، تهیه ی اسلاید یکنواخت از نظر سلول و رنگ آمیزی که در تشخیص صحیح اهمیت دارند.

بیش از 15 سال است که در آزمایشگاه های سراسر دنیا از این متد برای بررسی های دقیق سیتولوژیک استفاده می شود.

 

 

 

 • روشی اتوماتیک، استاندارد و دارای تاییدیه FDA برای بررسی های سیتولوژیک
 • Test ThinPrep Pap ، تنها آزمایش مورد تأیید FDA برای انجام پاپ اسمیر و HPV از طریق یک ویال
 • حفظ مورفولوژی سلول ها و کیفیت بالای نمونه به علت استفاده از ویال های حاوی نگهدارنده
 • افزایش حساسیت و اختصاصیت
 • اسلاید های واضح و یکنواخت از نظر سلول و رنگ آمیزی با زمینه ی روشن و شفاف
 • عدم نیاز به سانتریفیوژ (به علت استفاده از فیلترهای مخصوص)
 • صرفه جویی در زمان و هزینه ی آماده سازی لام ها
 • کاهش زمان لازم برای بررسی لام ها  
 • کاربری بسیار آسان

دانلود منابع بصورت کتاب الکترونیکی

 1. Hologic.com
 2. Hees K, Lebeau PB. Comparison of conventional and ThinPrep preparations of mucoid cytology samples. Diagn Cytopathol. 1995;12:181-5.
 3. Papillo JL, Lapen DC. Cell yield: ThinPrep vs. cytocentrifuge. Acta Cytol. 1994;38(1):33-6.
 4. 2012 Anatomic Pathology Market Forecast and Trends Report

چاپ   ایمیل