دستگاه کشت خون اتوماتیک BD BACTEC

سپتی سمی (عفونت منتشر در خون) از خطرناکترین بیماری های عفونی است که تشخیص صحیح، دقیق و به موقع نوع میکروارگانیسم مولد منجر به انتخاب و تجویز آنتی بیوتیک مناسب، کاهش مدت زمان بستری و در نهایت نجات جان بیمار می شود.
دستگاه کشت خون اتوماتیک BD BACTEC با استفاده از تکنیک فلورسانس و الگوریتم های تشخیصی متعدد با دقت یک میکروارگانیسم در میلی لیتر در زمان بسیار کوتاه، از سه ساعت پس از کشت تا سه روز، نتیجه ی کشت خون مثبت را گزارش می کند (85% از نمونه هاي مثبت طی ٢٤ ساعت اول کشت مشخص مي شوند) و نتایج منفی در پایان روز پنجم کشت با اطمینان از عدم حضور میکروارگانیسم ها گزارش می گردند.
توانمندی در تشخیص انواع میکروارگانیسم بر پایه محیط کشت های مغذی است که از یک سو بستری مناسب برای رشد انواع باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، هوازی و بیهوازی، انواع قارچها و مخمرها را فراهم می سازد و از سوی دیگر به علت دارا بودن دو نوع رزین(آب دوست/آب گریز) و بی اثر نمودن تمامی آنتی بيوتيك های محلول در خون، امکان رشد میکروارگانیسم ها را فراهم می آورد.
در واقع با بهره گیری از تکنولوژی رزین بدون نیاز به قطع پروسه درمان آنتی بیوتیکی امکان نمونه گیری و کشت خون مهیاست.
همچنین حرکت مکانیکی ویال ها درون دستگاه، سبب گردش و تماس مداوم مواد مغذی با میکرو ارگانیسم ها می شود که خود از عوامل مهم در رشد و تشخیص سریع عامل عفونی محسوب می گردد.
 پس از تلقیح خون به ویال های کشت، میکروارگانیسم ها مواد مغذی محیط کشت را متابولیزه نموده و CO2 آزاد میکنند. CO2 ایجاد شده با فلوروکروم حساس به CO2 که به عنوان سنسور در انتهای ویال BD BACTEC وجود دارد برخورد نموده و منجر به انتشار نور فلورسانس می شود که توسط دتکتورهای اختصاصی اندازه گیری می گردد.


تمامی ویال های کشت شده در دستگاهBD BACTEC  هر ده دقیقه یک بار توسط دستگاه به صورت اتوماتیک از نظر میزان تابش فلورسانس چک شده و نمونه های مثبت، پس از مطابقت با الگوي استاندارد رشد تشخيص داده می شوند.

فناوری فلورسانس و استفاده از الگوریتم های اختصاصی تشخیص فاز رشد، امکان شناسایی گونه های کند رشد و یا گونه هایی که مقدار محدودی CO2 تولید می کنند را فراهم می آورد.

انواع ویال های کشت خون در سیستم BD BACTEC :

 

 

ويال Plus Aerobic/F  

كليه ميكروارگانيسم هاي هوازی، ميكروائروفيل، قارچها و مخمرها در اين نوع ويال رشد مي كنند.

 

ويال Plus Anaerobic

ویال حاوی رزين و دارای محيطي مناسب جهت رشد انواع ميكروارگانيسم های بيهوازی است.

 

ويال Anaerobic lytic

دارای عامل لیز کننده ی گلبول های سفید و قرمز می باشد که میزان تشخیص ارگانیسم های فاگوسیت شده و درون سلولی را افزایش می دهد . در اين محيط علاوه بر باکتری های بی هوازی اجباری سرعت رشد ميكروارگانيسم های بی هوازی اختياری نيز افزايش چشمگيری دارد.

 

ويال ويژه اطفال Peds plus

فرمولاسیون ویژه ویال های کشت خون اطفال درسیستم BD BACTEC باعث افزایش دقت و سرعت رشد عوامل سپسیس در کودکان می باشد و بسته به وزن نوزاد، امکان نمونه گیری از 3-0.5 cc  وجود دارد.

 99% ميكروارگانيسم هایی كه عامل عفونت خونی در اطفال مي باشند، قابليت رشد در اين نوع ويال را دارند.

 

ويال ويژه ما یکوباکتریوم Myco/F

ويال ويژه جهت تشخيص مايكوباكتريوم در نمونه خون و مايعات استريل است.

 

ويال ويژه قارچها Mycosis

ويال تخصصي جهت تشخيص و رشد سريع ٧٢ نوع مخمر و قارچ پاتوژن می باشد.
 • سریع ترین و دقیق ترین سیستم کشت خون اتوماتیک
 • قدرت تشخیص با دقت یک میکروارگانیسم در میلی لیتر، از سه ساعت تا سه روز پس از کشت (85% از نمونه هاي مثبت طی ٢٤ ساعت اول کشت مشخص مي شوند)
 • سیستم توانمند با کاربری بسیار آسان و حداقل نیاز به Maintenance
 • دارای سیستم بارکد ریدر و صفحه نمایش لمسی
 • طراحی شده در سایزهای:

BD BACTEC FX40

BD BACTEC FX200

BD BACTEC FX400

مطابق با نیاز مراکز و آزمایشگاه ها

 • استفاده از تکنولوژی فلورسانس و 16 الگوریتم اختصاصی جهت تشخیص انواع سویه ها که امکان شناسایی باکتریهای کند رشد و یا گونه هایی که مقدار محدودی CO2 تولید می کنند را فراهم می آورد.
 • بهره گیری از تکنولوژی دو نوع رزین(آب دوست/آب گریز) برای خنثی نمودن حداکثری اثر آنتی بیوتیک های محلول در خون بیمار
 • ویال های کشت خون دارای وکیوم با امکان استفاده از هولدرهای روتین نمونه گیری و فرمولاسیون ویژه جهت شناسایی انواع باکتریها، قارچ ها و مخمرها
 • ویال های کشت خون مخصوص اطفال و نوزادان با کمترین حجم مورد نیاز جهت نمونه گیری بسته به وزن نوزاد (0.5 cc)

References:

 

 1. BACTaEC™ PLUS Aerobic/F and PLUS Anaerobic/F Culture Vials Insert. Rev. PP-088E BD Biosciences.
 2. BACTEC™ PEDS PLUS/F Culture Vials Insert.Rev. PP-091-I. BD Biosciences.
 3. BACTEC MYCO/F LYTIC Culture Vials Insert.Rev. PP-162C. BD Biosciences.
 4. BACTEC Fluorescent Series Users Manual. Document Number MA - 0074. BD Biosciences.
 5. BACTEC 9050 System User’s Manual. Document Number MA-0103. BD Biosciences.
 6. BACTEC Blood Culture Procedural Trays. Document Number L-001810 (A). BD Biosciences.
 7. Isenberg, H.D. editor in chief. 1992. Clinical Microbiology Procedures Handbook. American Society for Microbiology, Washington, DC.
 8. Balows, A. et al. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, DC, 1995. 9000 bc2 RevisionB 7/25/01 Page 21 of 21
 9. Howden, R.J. J. Clin. Path. 1976, 29:50-53.
 10. Recommendations for preventing transmission of Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis B Virus to patients during exposure-prone invasive procedures. MMWR 1991, Vol. 40, No. RR-8.
 11. Bloodborne Pathogens. Code of Federal Regulations, Title 29, Part 1910.1030 Federal Register 1991, 56:64175-64182.
 12. Reller, L. B., P. R. Murray, and J. D. McLowry. 1982. Cumitech 1A, Blood Culture III. Coordinating ed., J. A. Washington II. American Society for Microbiology, Washington, DC.

چاپ   ایمیل