Biovision+

دارای بالاترین رزولوشن دیتکتور در صنعت که حاشیه بافت برست درآورده شده را مستقیماً نمایش می دهد.
با قدرت زوم 3برابری در ماموگرافی و سیستم های توموسنتزیس
Biovisiont قادر است با نگاه ژرف و عمیق با بالاترین کیفیت رزولوشن تصویربرداری بافت را بوجود آورد و به پزشکان اجازه می دهد استاندارد جدیدی را در طی عمل جراحی و پروسه Core biopsy را برای بیماران فراهم آورند.
1.    بالاترین رزولوشن تصویر، کم کردن زمان و استرس بیماران
2.    استفاده آسان بدون نیاز به دانستن دانش اضافی, شیلدهای محافظX Ray
3.    طراحی موبایل و کم جا و ایمن
4.    کالیبراسیون اتوماتیک

چاپ   ایمیل