سیستمهای نرم افزاری و نمایشگر مامو گرافی دیجیتال و تو مو سنتز

با توجه به اهمیت و حساسیت تشخیص در تصاویر مامو گرافی ، استفاده از سیستمهای ویژه سخت افزاری و نرم افزاری طراحی شده برای نمایش و آنالیز تصاویر مامو گرافی ضرورت دارد
⦁    استفاده از مانیتورهای تشخیصی 3، 5 ، 12 مگا پیکسل ، کالیبره شده برای تصاویر مامو گرافی به صورت تک و یا دو مانیتوره
⦁    استفاده از Keypad  جهت کاربری آسان
⦁    امکان اتصال به PACS  جهت آرشیو تصاویر
⦁    امکان استفاده از ⦁    Barcode Reader
⦁    قابلیت استفاده از نرم افزار CAD  و نرم افزارهای مختص به آنالیز تصاویر
 مامو گرافی
⦁    تشکیل پروتکل های مجزا برای تشخیص و غربآلگری آسان
⦁    توانائی مقایسه تصاویر در زمانهای مختلف
⦁    قابلیت آرشیو سازی تصاویر در حجم بالا
⦁    امکان استفاده از مانیتور مالیتی مودالیته برای مقایسه همزمان تصاویر سونو گرافی و             MRI با تصاویر مامو گرافی
⦁    تلفیق ، آنالیز و نمایش 2Dو 3D
⦁    امکان داشتن ⦁    Reportflow   برای هر رادیو لوژیست  
⦁    به اشتراک گذاری تصاویر در ⦁    workstation های مختلف ، دسترسی آسان و سریع به تصاویر

چاپ   ایمیل