مامو گرافی تو مو سنتز مدل 3Dimensions

کمپانی هالوژیک با معرفی این مدل تحول دیگری در دستگاههای مامو گرافی
تو مو سنتز خود  بعمل آورد مهمترین ویژگی این مدل

⦁    تصاویری با کیفیت بالاتر
⦁    دارای طراحی خاص پدل ⦁    Smart Curve Paddle  بوده  این پدل دارای سطحی منحنی  می باشد مطابق با شکل اناتومیک پستان  که در افزایش رضایتمندی بیمار تا 95% و همچنین  کاهش درد بدون تغییر در کیفیت تصویر نقش  دارد .
⦁    دارای نرم افزار انحصاری دیتکتور Clarity HD  برای وضوح و رویت بهتر
 میکرو کلیسفیکاسیونها درمامو گرافی  تو مو سنتز
⦁    کیفیت بالاتر تشخیص با آنالیز تصاویر 2D +3D (Combo View)   در مقایسه با تصاویر 2D  
⦁    دارای نرم افزار Inteligent 2D   بدون نیاز به تصویر برداری مجدد برای داشتن تصاویر 2D

مزایای استفاده از روش تصویر برداری تومو سنتز پستان

⦁    تصویر برداری از بافت در زوایای مختلف و ارائه تصاویری با ضخامت 1 میلیمتر پس از بازسازی سه بعدی
⦁    امکان بازبینی بافت در لایه های مختلف تصویر
⦁    افزایش رزولوشن تصاویر به علت حذف همپوشانی بافت
⦁    کاهش میزان فشرده سازی بافت در حین تصویر برداری و در نتیجه کاهش درد بیمار
⦁    نمایش واضح تر تومورها و تو ده های خوشه ای
⦁    استفاده از فیلتر اسیون نقره و رادیوم 2D)و الومینیوم 3D )
Image
Image
Image
Image

دانلود منابع بصورت کتاب الکترونیکی


چاپ   ایمیل