مامو گرافی دیجیتال دوبعدی مدل Avia 3000

⦁    اولین دستگاه مامو گرافی دیجیتال مورد تائید FDA امریکا
⦁    استفاده از دیتکتور دیجیتال Direct Digital RADIOLOGY -DDR  جهت تبدیل مستقیم اشعه ایکس به تصویر با اندازه پیکسل 70 mµ و دتکتور سایز 24X29 cm
⦁    پدلهای هوشمند smart paddles جهت کنترل AEC و کالیماسیون اتو ماتیک و پوزیشن دهی صحیح بیمار
⦁    استفاده از F.A.S.T Paddle    برای ایجاد فشار یکنواخت بروی بافت ، کاهش درد
بیمار ، کاهش ارتیفکت حرکتی و در نتیجه کیفیت بالاتر تصاویر
⦁    قابلیت چرخش بازوی دستگاه از 150° - تا 195° +
⦁    تصویر برداری سریع با دوز بسیار کم
⦁    استفاده از تیوپ اشعه  ایکس از جنس تنگستن برای کاهش دوز دریافتی بیمار
⦁    امکان اتصال به PACS  و سازگار با DICOM 3
⦁    قابلیت کاربردی با workstation  های مخصوص مامو گرافی
⦁    جایگاه نخست سیستم های مامو گرافی دیجیتال کمپانی Hologic در دنیا طبق اعلام موسسه  KLAS  در 7 سال متوالی
⦁    امکان  استفاده از سیستم بایوپسی بصورت نشسته یا خوابیده به پهلو
⦁    قابلیت ارتقاء به مامو گرافی تو مو سنتز

دانلود منابع بصورت کتاب الکترونیکی

Applied Radiology - 2012
Hologic 3D Mammography™ enables definitive identification of unsuspected lesions in multifocal or multicentric cancers, decreasing the need for second-look US and post-MRI biopsy.

Applied Radiology - 2013
Tomosynthesis finds invasive lobular carcinoma not visible on 2D mammography.

Enterprise Cyber-security Best Practices Guide

Site Readiness & Initial Training Programs

End of Life Mammography Products

Reimbursement

Hologic Master Terms & Conditions US
Hologic Master Terms & Conditions CANADA


چاپ   ایمیل